Novogodišnji paketi za 2019

 

Prenoćište Vila Regina

dva noćenja dve osobe  7.500

tri noćenjaza dve osobe 10.500

dva nocenja tri  osobe 8.500

tri noćenjaza tri osobe 12.000

dva nocenja c3etri osobe 9.500

tri noćenjaza četri osobe 13.500

 

Casa Nova sobe sa sa kuhinjom

dva nocenja za dve osobe 8.500

tri noćenjaza dve osobe 12.000

tri nocrenja za tri osobe 13.500

tri nocenja za četri osobe 15.000tri

tri nocenja za pet ili šest osoba 16.500

Najam kuće Casa Bella

za  dva nocenja 27.000

za  tri nocenja  do 12 osoba  39.000

Palville Apartman

dva nocenja dve osobe 11.000

tri nocenja dve osobe 15.00o

dva nocenja za tri ili četri osobe  12..000

tri noćenja za tri ili četri osobe  16.500

dva noćenja za četri osobe 13.000

tri noćenja za četri osobe 18.000

cene se dodaju boravišne takse  109 za odrasle 54,5 za decu po osobi na dan

Za doček nudimo bogat sadržaj na Majkinom salašu