Kontakt

Agencija za pružanje usluga kraćeg boravka i ostale usluge
SMEŠTAJ NA JEZERU Palić

Osoba za kontakt: dipl. oecc. Maja Gabrić Mrvić, preduzetnik
Telefon: 060 / 33-44-720 , 024 / 754-695
Adresa: 24413 Palić, Splitska Aleja 21, Vila Regina
Email: info@palicsmestaj.com


Pogledaj vecu mapu. Korisni link: Mapa Palića